Kundeservice tlf 940 39 385

Personvernpolicy

 

Vårt selskap, Eurovema Mobility AS omtales nedenfor som Eurovema.

1.1 Denne personvernpolicyen gjelder når Eurovema leverer tjenester og produkter ved kjøp, servicesaker og annen kontakt med Eurovema, som for eksempel besøk på nettsted og bruk av e-post.

1.2 Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Med denne personvernpolicyen vil vi vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger
Eurovema Mobility AS (916 347 561)
Svennerudveien 34
2016 Frogner

3. Når behandler vi dine personopplysninger?
3.1 For at du skal kunne besøke vårt nettsted, kjøpe våre varer eller tjenester eller kontakte oss for service eller informasjon, må vi samle inne og behandle dine personopplysninger.

3.2 Eurovema samler inn og behandler personopplysninger om deg når du gjennomfører et kjøp på evmprivat.no, benytter deg av evmprivat.no’s support, besøker evmprivat.no’s nettsted eller en event som Eurovema arrangerer, eller når du på annen måte har kontakt med Eurovema. Informasjonen som samles inn fra deg ved bestillinger og kjøp kreves for at du skal kunne inngå avtaler med Eurovema, og for at Eurovema skal kunne levere sine tjenester og tilbud.

3.3 Hvis du er Kontoinnehaver hos oss samler Eurovema inn personopplysninger om deg som du oppgir ved din registrering av kontoen. Eurovema samler også inn opplysninger om deg i den tiden du er Kontoinnehaver, innenfor rammene for din konto, som f.eks. din innkjøpshistorikk, hvordan du samhandler med evmprivat.se, hvilke tilbud du har vært interessert i og når du leser en e-post eller klikker på en lenke. Som Kontoinnehaver kan du når som helst oppdatere dine opplysninger ved å gå inn på “Mine sider”.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?
4.1 For deg som er kunde hos Eurovema
De personopplysningene Eurovema samler inn og behandler om deg i egenskap av kunde som gjennomfører kjøp og bruker våre support-tjenester, er:

Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonal id eller organisasjonsnummer)
Adresse
Telefonnummer og e-post
Betalingsopplysninger
Kundenummer
IP-adresse og informasjon om din bruk av evmprivat.no

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg?
5.1 Eurovema behandler dine personopplysninger for forskjellige formål. Hovedsakelig behandler Eurovema dine personopplysninger i den hensikt å:

Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, som f.eks. gjennomføring av kjøp, fakturering og levering av support.

Gjøre det mulig å drive generell kundepleie og kundeservice, som f.eks. å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger.

Gi informasjon og målrette markedsføring per post, e-post, SMS/MMS og telefon angående Eurovema.

Bedømme hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel med kredittvurderinger.

Forbedre våre kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.

Forhindre bedrageri og utføre risikohåndtering.

Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapsloven.

6. Det lovbestemte grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger
6.1 Eurovema baserer behandlingen av dine personopplysninger på et antall lovbestemte grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler dine personopplysninger blant annet for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, som f.eks. å kunne gjennomføre bestillinger, kjøp og for å kunne fullføre vår oppgaver i forhold til deg som Kontoinnehaver, som f.eks. forenklet administrasjon og ordrehistorikk. Med støtte i dette lovbestemte grunnlaget behandler vi også opplysninger om deg som Kontoinnehaver, som f.eks. dine innkjøp, din adferd på vår hjemmeside, din samhandling med Eurovema og din interesse for våre tilbud og produkter, for å kunne utføre vår oppgave med å gi deg personlige tilbud.

6.3 En del av behandlingen av personopplysninger vi utfører, baserer seg på en såkalt interesseveiing. Dette gjelder for eksempel den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre varer og tjenester, og for å gjøre en begrenset segmentering av kunder, f.eks. basert på totale innkjøpssummer. Eurovema behandler ikke følsomme personopplysninger med støtte i en interesseavveining, og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte i en interesseavveining.

6.4 I visse tilfeller kan Eurovema ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandling av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle regnskapslovens krav.

7. Profilering
7.1 Eurovema kan behandle dine personopplysninger gjennom profilering hvis du er kontoinnehaver. Hvis du er Kontoinnehaver analyseres informasjon om hvordan du bruker vårt nettsted, om hvilke av våre varer, tjenester og tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har samhandlet med, og hvilke av våre events du har meldt deg på, opplysninger om dine innkjøp og informasjon om ditt kontoinnehav for å formidle tilbud som vi tror passer deg og for å invitere deg til events som vi tror du ønsker å være med på.

7.2 Du kan når som helst motsette deg behandling av personopplysninger gjennom profilering. Det gjør du ved å ringe Eurovema’s kundeservice. Når Eurovema har mottatt din melding vil Eurovema slutte med å behandle dine personopplysninger for dette formålet.

8. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?
8.1 Dine personopplysninger lagres kun så lenge som det er behov for å lagre dem for å tilgodese de formålene som opplysningene ble samlet inn for ifølge denne personvernpolicyen. Eurovema kan komme til å lagre opplysningene lenger hvis det er nødvendig for å følge lovpålagte krav eller for å overvåke Eurovemas rettslige interesser, f.eks. hvis det pågår en juridisk prosess.

8.2 Eurovema lagrer opplysninger om Kontoinnehavere så lenge Kontoinnehaveren har en konto.

9. Hvem utleverer vi personopplysninger til?
9.1 Eurovema kan komme til å utlevere dine opplysninger til tredjepart, som f.eks. til morselskapet Weland AB og Eurovemas søsterselskaper og til leverandører av betalingstjenester og transportører.

9.2 Tredjepart som Eurovema gir informasjon til eller leverer informasjon om en kunde eller Kontoinnehaver til, kan kun bruke informasjonen til formålet å selge og markedsføre Eurovemas og Eurovemas samarbeidspartneres og Weland ABs konsernselskaps tjenester og produkter, eller til det formål å levere tjenester med tilknytning til Eurovemas avtale med deg som kunde eller Kontoinnehaver. Hvis du søker om kreditt ved kjøp av en vare eller tjeneste, kan din opplysninger komme til å bli gitt til kredittopplysningsvirksomheter.

9.3 Personopplysninger kan også komme til å bli utlevert av Eurovema hvis det er nødvendig for å følge opp gjeldende lovpålagte krav fra myndigheter, for å ivareta Eurovema’s rettslige interesser, eller for å oppdage, forebygge eller rette oppmerksomheten mot bedrageri og andre sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer.

10. Endring av personvernpolicy
10.1 Eurovema har rett til når som helst å endre personvernpolicyen. Eurovema vil med rimelig varsel informere deg ved endringer i personvernpolicyen. Hvis du ikke godtar endringene har du rett til å si opp avtalen med Eurovema før den endrede personvernpolicyen trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte Eurovema.

11. Beskyttelsen av dine personopplysninger
Du skal alltid kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Eurovema har derfor gjort de sikkerhetstiltakene som er nødvendig for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, endring eller sletting. Eksempelvis lagres alle opplysninger om kunder og Kontoinnehavere i en database som er beskyttet med rettighetskontroll og brannvegg.

12. Dine rettigheter
12.1 Eurovema er ansvarlig for at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

12.2 Eurovema vil på din oppfordring eller på eget initiativ rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som viser seg å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

12.3 Du har rett til å kreve
a. Tilgang til dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til skriftlig å kreve et registerutdrag over den behandling som vi gjennomfører med hensyn dine personopplysninger. Vi vil i forbindelse med dette kreve identifisering av deg som person ifølge folkeregisterets bostedsadresse. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysninger som behandles.

b. Rettelse av dine personopplysninger. Vi vil på din oppfordring og så raskt som mulig rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.

c. Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at dine personopplysninger fjernes hvis de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid foreligge lovpålagte krav om at vi ikke umiddelbart sletter dine personopplysninger i for eksempel regnskapsloven og skattelovgivningen. Vi vil da avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å oppfylle lovpålagte krav.

d. Begrensning av behandling. Det innebærer at dine personopplysninger markeres slik at de kun kan behandles for visse avgrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensning når du mener at dine opplysninger er feilaktige, og du har krevd rettelse ifølge punkt 12.3 b). I det tidsrommet opplysningenes korrekthet undersøkes, vil behandlingen av dem bli begrenset.

12.4 Eurovema vil informere hver enkelt mottaker som vi har gitt personopplysningene til, ifølge punkt 10 ovenfor, om eventuelle endringer eller slettinger av opplysninger og om begrensning av behandling av opplysninger.

12.5 Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer en rett til, under visse forutsetninger, å ta ut og overføre dine personopplysninger, i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format, til en annen behandlingsansvarlig.

12.6 Du har rett til å reservere deg mot personopplysningsbehandling som utføres, med støtte i en interesseavveining. Hvis du reserverer deg mot slik behandling vil vi kun fortsette behandlingen hvis det finnes berettigede grunner til behandling som veier tyngre enn dine interesser.

12.7 Hvis du ikke ønsker at vi behandler dine personopplysninger for direkte markedsføring, har du alltid rett til å reservere deg mot slik behandling ved å sende en e-post til kundeservice@evmprivat.no. Når Eurovema har mottatt din reservasjon vil vi slutte med å behandle dine personopplysninger for slike markedsføringsformål.

12.8 Du har rett til å innlevere en eventuell klage angående behandling av dine

13. Kontaktopplysninger
13.1 Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil kreve et registerutdrag. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.

Eurovema Mobility AS
Svennerudveien 34
2016 Frogner
kundeservice@evmprivat.no
Tlf.: 940 39 385